spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 35,84 € / mesiac 43,81 € / mesiac
31 - 70 75,68 € / mesiac 103,56 € / mesiac
71 - 100 103,56 €/ mesiac 131,45 € / mesiac
101 - 150 151,37 €/ mesiac 195,18 € / mesiac
151 - 200 195,18 € / mesiac 254,93 €/ mesiac
201 - 300 286,80 € / mesiac 378,41 € / mesiac
301 - 400 378,41 € / mesiac 497,91 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
35,84 € 43,81 €
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 43,81 €/ mesiac 55,76 € / mesiac
31 - 70 103,56 € / mesiac 119,50 € / mesiac
71 - 100 131,45 € / mesiac 167,29 € / mesiac
101 - 150 195,18 € / mesiac 246,96 € / mesiac
151 - 200 254,93 € / mesiac 326,63 € / mesiac
201 - 300 286,80 € / mesiac 481,98 € / mesiac
301 - 400 378,41 € / mesiac 545,51 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
43,81 € 55,76 €

Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
79,67 € / - jednoduché účtovníctvo
119,50 € / - podvojné účt.

spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet zamestnancov Cena / zamestnanec
do 20 13,14 € / mesiac
21-50 11,95 € / mesiac
51-99 11,15 € / mesiac
nad 100 cena dohodou

Ekonomické, organizačné poradenstvo 27,89 € za kazdú začatú hodinu.

Cenník je platný od 01.07.2019