spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 29,87 € / mesiac 36,51 € / mesiac
31 - 70 63,07 € / mesiac 86,30 € / mesiac
71 - 100 86,30 €/ mesiac 109,54 € / mesiac
101 - 150 126,14 €/ mesiac 162,65 € / mesiac
151 - 200 162,65 € / mesiac 212,44 €/ mesiac
201 - 300 239,00 € / mesiac 315,34 € / mesiac
301 - 400 315,34 € / mesiac 414,92 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
29,87 € 36,51 €
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 36,51 €/ mesiac 46,47 € / mesiac
31 - 70 86,30 € / mesiac 99,58 € / mesiac
71 - 100 109,54 € / mesiac 139,41 € / mesiac
101 - 150 162,65 € / mesiac 205,80 € / mesiac
151 - 200 212,44 € / mesiac 272,19 € / mesiac
201 - 300 239,00 € / mesiac 401,65 € / mesiac
301 - 400 315,34 € / mesiac 494,59 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
36,51 € 46,47 €

Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
66,39 € / - jednoduché účtovníctvo
99,58 € / - podvojné účt.

spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet zamestnancov Cena / zamestnanec
do 20 10,95 € / mesiac
21-50 9,96 € / mesiac
51-99 9,29 € / mesiac
nad 100 cena dohodou

Ekonomické, organizačné poradenstvo 23,24 € za kazdú začatú hodinu.

Cenník je platný od 01.01.2011