Na naplnenie nášho zámeru sme pre Vás vytvorili nasledovné služby, ktoré vykonáme za Vás s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou a dovoľujeme si tvrdiť aj ekonomickou výhodnosťou.

- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy
- ekonomické a organizačné poradenstvo

Ponúkame Vám možnosť takmer bezstarostného vedenia účtovníctva.

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

- peňažný denník
- pokladničná kniha
- knihy pohľadávok a záväzkov
- evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
- evidencia a spracovanie DPH
- spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania