Na naplnenie nášho zámeru sme pre Vás vytvorili nasledovné služby, ktoré vykonáme za Vás s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou a dovoľujeme si tvrdiť aj ekonomickou výhodnosťou.

- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy
- ekonomické a organizačné poradenstvo

PonúkameVám možnosť takmer bezstarostného vedenia komplexnej mzdovej agendy t.j. od prihlásenia zamestnanca (organizácie) cez bežné vedenie miezd a mzdových hlásení až po odhlásenie zamestnanca (spoločnosti).

Mzdová agenda zahŕňa:

- výplatné listiny
- potvrdenia o príjmoch
- výpočty nemocenských dávok
- evidencia dovoleniek
- prehľady o vymeriavacích základochv - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- podklady pre účtovníctvo
- mzdové listy
- evidenčné listy