Na naplnenie nášho zámeru sme pre Vás vytvorili nasledovné služby, ktoré vykonáme za Vás s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou a dovoľujeme si tvrdiť aj ekonomickou výhodnosťou.

- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy
- ekonomické a organizačné poradenstvo

Ponúkame ekonomické a organizačné poradenstvo.

pred začatím podnikania
- voľba vhodnej formy spoločnosti, pomoc pri ohlásení resp. registrácii, spracovanie podnikateľského plánu, ....

počas prevádzky
- analýza a vyhodnotenie skutočného stavu, návrh riešení k zlepšeniu efektívnosti, orgánizácia prípravy a priebehu valného zhromaždenia, ...

pri ukončení prevádzky
- poradenstvo ako ukončiť činnosť s čo najmenšími negatívnymi dopadmi, ...